درباره ما

شرکت تک سفر ایرانیان از سال ۱۳۸۶ با مدیریت آقای خلیلی تاســیس گردید .مـــرکزیت این شرکت از بدو تاسیس تا کنون در شهرستان عسلویه  (نخل تقی) قراردارد و امــــروزه با ۳۲ شعبه در سراسر کشور از بزرگترین شرکتهای مسافرتی می باشد که کلیه مسیرهای جاده ای کشور را زیر پوشش خود قرارداده است.

هدف این شرکت رضایتمندی هموطنان و سفری راحت با آرامش خیال است و در همین جهت بهترین و مناسبترین اتوبوسهای موجود در دنیا را در ناوگان ترابری خود قـــــرارداده است.

پیغام مدیریت

بنده افتخار دارم خدمتگزار کارکنان و کارگران زحمتکش پارس جنوبی پایتخت اقتصادی ایران عزیز در زمینه حمل و نقل باشم.