Tag - سفر

اسفند ۱۳۹۶

عجیب ترین کوه دنیا در عسلویه با خواص درمانی

عجیب ترین کوه دنیا را می توان کوه باستانی پردیس دانست با مغناطیس فوق العاده قوی کوه در جهان زبانزد است و خاصیت درمانی فراوان دارد.